Main Menu

तल ठेगाना लेख्नु होस् वा यि कुराहरु हेर्न नक्सामा क्लिक गर्नु होस्:
  • तपाईंको निवास सँग सम्बन्धित क्षेत्र
  • हरेक क्षेत्रमा भएको बिद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरुको प्रतिरुप
 

याद राख्नु होस्:  यो उपकरण, आपूर्ती गर्ने बिद्यालयहरु र बिद्यालयहरुले विद्यार्थी प्राप्त गर्ने क्षेत्रको नक्सा, आमाबुबाहरु र अभिभावकहरुको लागि आफ्नो बालकको छिमेकको बिद्यालय चिन्न दिशानिर्देश दिनलाई बनाइएको हो। आफ्नो आमाबुबा वा अभिभावकको कानुनी निवासलाई सेवा गर्ने बिद्यालयमै विद्यार्थीको भर्ना हुनु पर्छ। कृपया यि नक्सा मात्र हेरी घर किन्ने वा भाँडामा लिने वा सर्ने निर्णय नलिनु होला। 

बिद्यालयहरुको विद्यार्थी प्राप्त गर्ने क्षेत्र र आपूर्ती गर्ने ढाँचाँ छिमेक परिवर्तन भए अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने छ।
 

शहर व्यापी वा बिशेष भर्ना बिद्यालयहरु
यो नक्सामा शहर व्यापी बिद्यालय र बिशेष भर्ना बिद्यालयहरु देखाएको छैन किन भने यि बिद्यालयहरुमा छिमेकको क्षेत्र अनुसार भर्ना आधारित हुँदैन। बिशेष भर्ना वा शहर ब्यापी बिद्यालयहरुको बारे थप जानकारीको लागि कृपया धेरै सोधिने प्रश्नहरुमा जानु होला।
 

चार्टेर बिद्यालयहरु
यो नक्साले रेनीसान्स चार्टेर बिद्यालयहरु मात्र देखाउँछ। रेनिसान्स चार्टेर बिद्यालय छिमेकको बिद्यालयको रुपमा चल्छ र छिमेकको क्षेत्रमा बस्ने बालकहरुलाई भर्ना हुने मौका प्रदान गर्दछ। रेनीसान्स चार्टेर नभएका बिद्यालयहरु यो नक्सामा देखाइएको छैन। रेनीसान्स चार्टेर नभएका चार्टेर बिद्यालयहरुको लागि चार्टेर बिद्यालय कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुने छ।
 

प्रश्नहरु भएमा
नक्सामा चीनाइएको स्थानिय बिद्यालयलाई संपर्क गरी तपाईंको ठेगाना बिद्यालयको क्षेत्रमा पर्छ वा पर्दैन भनी सुनिश्चित गर्नु होला। बिद्यालयको क्षेत्र र बिद्यालय नियुक्तीको बारे केही प्रश्न भए कृपया फिलाडेल्फिया बिद्यालय जिल्लाको फोन केन्द्रमा २१५ ४०० ४०००मा संपर्क गर्नु होला। बिद्यालय खोज्ने प्रणाली सँग केही समस्या पाउनु भएको खण्डमा कृपया संपर्क गर्नु होला:webmaster@philasd.org.
 


याद गर्नु होला: केन्सिङ्टोन उच्च माध्यमिक बिद्यालय मल्टी प्लेक्स मा विद्यार्थीहरुलाई चार वाटा बिद्यालयहरुको बिकल्प छ: केन्सिङ्टोन रचनात्मक र प्रदर्शन कलाको उच्च माध्यमिक बिद्यालय, केन्सिङ्टोन खाना सम्बन्धी कलाको उच्च माध्यमिक बिद्यालय एमरल्डमा, केन्सिङ्टोन अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार, अर्थ व्यवस्था र नयाँ ब्यापारको उच्च माध्यमिक बिद्यालय, र केन्सिङ्टोन शहरी शिक्षा अकडेमी