GIS icon

School Finder

Vë adresën, ose kliko në një vënd në hartë që të shikosh:
  • Kufiri i zonës i lidhur me adresën tuaj (rezidenca)
  • Modeli ushqyes i shkollave te mesme që marrin nxënës nga shkollat 8-vjecare brënda kufirit të përcaktuar për secilën zonë
 

Shënim:  Modelet ushqyese dhe Zonat e Përfshirjes së Shkollave në hartat, kanë qëllim udhëzues për prindërit dhe kujdestarët për identifikimin e shkollave të lagjes për femijët e tyre. Nxenësit do të regjistrohen në shkollat ku janë vendbanimet legale të prindërve dhe kujdestarëve. Ju lutemi mos merrni vendime për të lëvizur, blerë, apo marrë me qira një shtëpi ose apartament, bazuar vetëm në të dhënat e kësaj harte

Zonat e Lagjes, si edhe shkollat përbërëse janë subjekt i ndryshimeve që reflektojnë ndryshimet demografike të lagjes.
 

Shkollat me Pranim Special dhe nga Gjthë Qyteti
Këto harta përfshijnë edhe shkollat publike me Pranim Special, ose nga Gjithë Qyteti, por pranimi në këto shkolla nuk bazohet në kriteret e shkollave të lagjes. Për informacion shtesë rreth shkollave me pranim special dhe të Gjithe Qytetit, ju lutemi referojuni Zyrës së Regjistrimit të Nxenësve Pyetjet qe hasen me shpesh (FAQs).
 

Shkollat Çarter
Këto harta japin shkollat Çarter në Rilindje (Renaissance) dhe Jo në Rilindje (Non-Renaissance). Shkollat  Çarter në Rilindje operojnë si shkolla të lagjes dhe pranojnë nxenësit që jetojnë në zonën e lagjes. Shkollat jo në Rilindje në ketë hartë, nuk funksionojnë si shkolla të lagjes. Informacion shtesë për shkollat Çarter, mund të merret nga Zyra e Shkollave Çarter (Charter School Office).
 

Pyetje
Ju lutemi kontaktoni shkollën që identifikoni në hartë, që të siguroheni se adresa juaj plotëson kërkesat e zonës së lagjes për ketë shkollë. Nëse keni pyetje në lidhje me kufijtë e zonës së shkollës, ose regjistrimit të nxenësit, ju lutemi telefononi Qendrën Telefonike të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias me Nr. 215-400-4000. Për çeshtje teknike që lidhen me uebsajtin e Gjetjes së Shkollës, ju lutemi kontaktoni webmaster@philasd.org.
 


Ju lutemi mbani shënim se shkolla e mesme Kensington Multiplex përfshin katër opsione të shkollave të lagjes: Kensington për Artet e Bukura dhe Kreative, Kensington si Akademi e Shkencave të Shëndetit, Kensington e Biznesit Internacional, Kensington për Financë dhe Sipërmarrje dhe Kensington e Arsimit Urban.